28/11/12

Aixada de roda


En el següent vídeo es pot observar l'ús d'una aixada de roda. En Manolo té actualment un hort al centre, el que veiem a les imatges. L'aixada és seva. En aquest cas va la va dur per mostrar-nos-la, i ensenyar-nos com manejar-la.

De més jove, havia treballat puntualment a l'horta de Bellvei, on es cultivava molt enciam. En aquella època, ens explica, tots els pagesos tenien aquest artilugi.


20/11/12

Tarpuna Cooperativa cerca col·laboració

El mes de març d'enguany, en un post titulat "Tarpuna Cooperativa promou horts socials", ja vam parlar de Tarpuna, i del seu interès en crear horts socials. El Tercer Sector, observàvem, s'estava fent un lloc en l'àmbit dels horts urbans, i començava a encarar la vessant més ambiciosa de l'agricultura urbana o periurbana: convertir-la en una activitat de transformació cap a una economia alternativa, inclusiva, hortizontal, solidària.

Onze mesos més tard de la seva creació, Tarpuna Cooperativa té diferents projectes en marxa, entre ells diversos horts socials. Podeu seguir-los a través d'aquesta pàgina del Facebook: Hort Social- Tarpuna Iniciatives Sostenibles.   

La darrera iniciativa que han emprès és una col·laboració amb l'ICO, l'Institut Català d'Ornitologia. Consisteix en elaborar un estudi sobre l'impacte que tenen els horts socials en les poblacions de diferents ocells. 

La presència humana en entorns naturals s'ha vist normalment com un inhibidor o competidor de les demés espècies que els habiten. I malauradament, molt sovint ha estat i segueix sent així: quantes espècies s'extingeixen cada dia al planeta Terra per l'acció massiva i impulsiva de l'actual model socio-econòmic capitalista!

Però l'hort ecològic preten ser una alternativa. Més que generar cap guerra, on s'expulsa o s'extermina tot ésser viu que no sigui directament rendible per l'agricultor, l'hort ecològic, per contra, preten ser un espai de trobada, amable, interactiu, divers. Busca convertir-se en un espai on pacticar una activitat pacífica i sinèrgica. I econòmicament sostenible. 

L'hort ecològic, doncs, és això... ho almenys hi aspira! Però ho aconsegueix? 

L'estudi que l'ICO i Tarpuna pretenen emprendre tracta d'esbrinar l'evolució de les poblacions d'ocells en aquests nous horts socials, els que estan posant en marxa. Quins ocells evolucionen més favorablement? Aquesta evolució va en la línia d'assolir un equilibri ecològic? 

És possible, en definitiva, crear sinèrgies entre diferents activitats humanes productives, en aquest cas un hort, i l'entorn natural?  

Per a dur a terme l'estudi, les entitats implicades demanen finançament a través d'un sistema de micro-finançament, o Croudfunding. Si hi voleu col·laborar, aquí teniu l'accés al projecte: 

A canvi de la col·laboració, i dependent de l'aportació, Tarpuna i l'ICO ofereixen simbòlicament un agraïment públic, una visita a l'hort, una bossa o una samarreta del projecte, etc.

7/11/12

Hort solidari, lleure productiu

L'hort urbà s'està convertint en un espai d'innovació i creativitat social sense límits. En aquest bloc, ja hem parlat en diverses ocasions de les implicacions productives de l'hort urbà, on lleure i producció entren en sinèrgia, desafiant la lògica econòmica que havia predominat durant bona part del segle XX. 

En aquest cas, us deixo una experiència que s'està desenvolupant al Parc Agrari del Baix Llobregat, amb voluntaris procedents del cos dels Mossos d'Esquadra, de la policia municipal de Sant Boi, i del cos de Bombers de la Generalitat. El projecte té per finalitat proveïr verdures fresques a persones necessitades que sovint acudeixen a Càritas (font: ara.cat)

Més enllà de caràcter simbòlic (i propagandístic) d'aquesta experiència concreta, el missatge és clar: l'escenari d'escassetat creixent on ens mena la crisi només pot ser redreçat a partir d'un sistema productiu alternatiu, no associat estrictament a relacions laborals.