17/10/10

L'herba és adob

L'hort de la foto va ser un camp de melons. Des de llavors, juliol-agost, l'hem segat un parell de vegades amb una desbroçadora, mirant d'evitar que les herbes produíssin llavor. Tota la matèria vegetal, incloses les meloneres, s'han quedat a la terra i s'han anat descomponent. Ara ho hem llaurat, i ho deixarem descansar uns mesos més, sense tornar-ho a llaurar i segant l'herba que vagi sortint. Així, fins que decidim plantar de nou, probablement a la primavera. Ens trobarem, llavors, amb una terra millorada, estructurada, amb més matèria orgànica que l'any anterior, i nutrients fàcilment assimilables per les plantes.

I tot això sense fer cap esforç suplementari, ni cap cost afegit.


6/10/10

No anem bé

Ja s'ha publicat la Carta de l'Agricultura Periurbana. En un anterior post, vam parlar del seminari agroterritorial que va tenir lloc a la UPC els dies 8 i 9 de setembre de 2010, on es va treballar la carta en qüestió, i concretament es va definir una postura en relació als horts urbans. Doncs, bé, aquests són els paràgrafs de la Carta tal i com ha quedat definitivament redactada:


Dado que los huertos urbanos, familiares o sociales representan una demanda creciente, pero que en ningún caso se pueden considerar una actividad agrícola profesional sino una actividad lúdica, terapéutica y destinada al autoconsumo, que no debe interferir con la actividad agraria profesional ni comprometer suelo destinado a ésta.

[...]

Ordenar y establecer una normativa específica para regular los huertos familiares, urbanos o sociales, que sea propia a su naturaleza de equipamiento urbano, de modo que éstos no constituyan ningún tipo de interferencia con la actividad agraria profesional inmediata. En este sentido, dichos huertos se implantarán, a partir de iniciativas públicas o de entidades sin ánimo de lucro, en suelos cualificados como sistemas −bajo estricto control público y participación activa de los usuarios−, situados en el ámbito urbano o en espacios limítrofes a las poblaciones destinados para esta finalidad.

3/10/10

Vídeo del Penedès Workcamp

Us presentem el vídeo que ha realitzat la Fundació Mas Albornà a partir de les imatges que va enregistrar durant el camp de treball que es va dur a terme a Vilafranca l'estiu de 2010, duent a terme tasques d'adequació dels horts urbans municipals.