21/3/09

Hort és Futur

Avui mateix, al telenotícies de TV3, apareixia una entrevista a Paul Roberts, autor del llibre “The End Of Food”, 2009 (en castellà: “El Hambre Que Viene”). En aquest treball, Roberts alerta que la crisi econòmica està tocant de ple la indústria agroalimentària: augment dels costos de producció i distribució per augment del preu dels combustibles, manca de crèdits per a la compra de llavors i manteniment de maquinària agrícola, gran quantitat de terra cultivable destinada a la producció de biocombustibles, etc . El resultat? Una crisi alimentària devastadora que afectarà sobretot els països subdesenvolupats més pobres, i en menys mesura, però també, la resta del món.

Deixo aquest vincle de la revista Expansión, on es parla del llibre en qüestió.

Roberts aporta diverses solucions, totes elles en el marc d’un canvi estructural. Cal reforçar la producció local, cal adoptar formes de producció més eficients que es basin en energies renovables, cal incrementar la qualitat dels aliments, i cal que els consumidors prenguin un major control sobre els aliments, ja sigui cuinant-los ells mateixos, ja sigui cultivant-los per a autoconsum.

Cultivar per a autoconsum. Aquí volia arribar. Preparem-nos per a un retorn ciutadà a la terra. L'hort deixarà de ser vist com un element del passat, arraconat, o obsolet, i esdevindrà un espai central de la societat.

15/3/09

Virosta per a l'encoixinat de cultius5/3/09

Obrim les portes


El centre LLEURE AGRARI obre aquest cap de setmana. Disposa de 4600 m2 cultivables, en parcel·les de 100, 200 i 400 m2, per aquelles persones que vulguin cultivar hortalisses o plantes de jardí, ja sigui amb finalitat lúdica, educativa o terapèutica.

Cada parcel·la conté un punt d'aigua, d'on es pot regar amb manguera o bé instal·lar un sistema gota-gota, a iniciativa de l'usuari.

Com a complements, la instal·lació disposa de motocultor, canyes per a l'emparrat, virosta per a l'encoixinat dels cultius (mulching), i assessorament en calendari de plantacions i tècniques de cultiu. L'espai disposa, també, d'una zona de descans, amb lavabo, bancs on prendre l'ombra i reposar.