24/6/09

Un pou amb història


Aquest és el pou de Lleure Agrari. El va construir el meu besavi l'any 1929, amb la fortuna de topar amb dues vetes d'aigua molt generoses, a 11 i 15 metres respectivament. El meu avi el va enrajolar posteriorment i va posar-hi la primera instal·lació elèctrica per tal d'extreure aigua amb bomba de motor. Això va ser l'any 1944. Finalment, el meu pare n'ha modernitzat la instal·lació i n'ha fet el manteniment.

L'any 1988 es va fer un estudi geològic i hidrològic del pou. De llavors ençà, el nivell freàtic ha baixat prop de 4 metres. Per a alguns pous, això ha suposat la seva dessecació. Altres, més propers a la costa, s'han salat. Afortunadament per a nosaltres, no ha estat el cas. Però no podem deixar de pensar-hi: s'ha de controlar i racionalitzar l'ús de l'aigua, o tots hi sortirem perdent.

2/6/09

Fitosanitaris ecològics


Aquests dies de finals de primavera estem assessorant en tractament fitosanitari ecològic. Per una banda, repartim gratuïtament una mescla soluble de sofre i oxiclorur de coure ecològics. S'ha d'aplicar cada 15 dies com a mínim (més si plou), i està indicat per a mildiu, oïdi, aranya roja i àcars en general. Per a insectes és necessari un altre tipus de productes; en aquest cas, recomanem un tractament combinat d'Oli de Neem i Sabó de Potassa, cada deu o quinze dies. Finalment, específic per la Tuta del tomàquet (Tuta absoluta), i com a reforç de l'Oli de Neem, és força efectiu aplicar el bacillus thuringiensis cada 15 dies.